7 Tròng đen cho vườn hoa

Từ iris xuất phát từ từ tiếng Hy Lạp cho cầu vồng, một thuật ngữ thích hợp cho một bông hoa nở trong một phạm vi rộng lớn của các kết hợp màu sắc. Mống mắt là một nguồn nguyên liệu có giá trị và các loại thuốc thảo dược trong nhiều thế kỷ, nhưng kho báu làm vườn ngày nay lại cho thấy hiệu suất mùa xuân đáng tin cậy và sức sống mạnh mẽ trong cảnh quan. Chọn một hoặc nhiều trong số bảy loại iris phổ biến cho khu vườn của bạn, và kết hợp biểu tượng này của đức tin và sự khôn ngoan vào sắp xếp hoa mùa xuân của bạn.