Làm thế nào để có được giải quyết vào một khu phố mới sau khi bạn di chuyển

Di chuyển đến một ngôi nhà mới thường có nghĩa là làm quen với những người hàng xóm mới, và trong khi nhiều người trong chúng ta muốn biết những người bên cạnh, không phải lúc nào cũng gặp nhau đặc biệt là sau một động thái . Trong khi gặp những người hàng xóm mới có thể không cao trong danh sách ưu tiên của bạn sau khi di chuyển , nó chắc chắn sẽ giúp bạn cảm thấy ổn định hơn cả về nhà và khu phố mới của bạn. Để được trợ giúp, hãy sử dụng các hướng dẫn tiết kiệm thời gian này để giúp bạn biết cộng đồng mới của mình.