Top 10 sai lầm mật hoa chim ruồi

Tránh những vấn đề này với mật hoa Hummingbird

Nó rất dễ dàng để cung cấp mật hoa cho chim ruồi đói, nhưng nó cũng dễ dàng mắc lỗi với mật hoa đó có thể gây nguy hiểm cho chim. Ít nhất, một sai lầm nhỏ có thể ngăn cản chim ruồi đến thăm, nhưng các lỗi chính có thể tạo ra mật hoa độc hại, nguy hiểm có thể gây tử vong cho chim ruồi lấy mẫu. Xem lại danh sách những sai lầm mật hoa chim ruồi này để đảm bảo bạn cung cấp cho bạn những nguồn thức ăn tốt nhất, bổ dưỡng nhất, an toàn nhất có thể.