Trang trí với bí ngô giả

Có rất nhiều cách để ăn mặc một quả bí ngô giả như có nhiều cách để ăn mặc cho mình cho Halloween. Bí ngô thủ công nhân tạo - còn được gọi là "Funkins" - trông khá thực tế trong trạng thái tự nhiên của chúng và thường được sử dụng trên porches và trong họa tiết theo mùa trong suốt mùa thu. Vì chúng không dễ hư hỏng, tuy nhiên, những người xảo quyệt đã khám phá ra vô số cách để vẽ chúng, che chúng bằng long lanh, hoặc sử dụng trang trí, vải trang trí và giấy để che chúng được sử dụng làm điểm nhấn theo mùa vào mùa thu. (Lồng đèn bằng nhựa - thường được sử dụng làm xô kẹo cho trẻ nhỏ - cũng có thể được sơn và trang trí bằng nhiều cách.)

Nhưng bí ngô nhân tạo thực sự có thể phục vụ một mục đích không chỉ là một mục đích trang trí. 11 sử dụng sáng tạo cho bí ngô thủ công là khá như họ là thực tế, và nhìn lễ hội cho mùa thu, quá.