9 cây truyền thống Nhật Bản

Địa hình miền núi của Nhật Bản có nghĩa là nhiều loại thực vật phát triển mạnh ở đó, với một số cây phát triển mạnh trong mùa hè nóng ẩm, trong khi những loài khác đòi hỏi điều kiện khô và tuyết rơi nặng trong một thời gian ngủ. 9 cây sau đây là biểu tượng của Nhật Bản, và bất cứ ai trồng một khu vườn Thiền hoặc đơn giản là bày tỏ tình yêu với văn hóa Nhật Bản nên cố gắng bao gồm ít nhất một trong những cây này trong vườn.